Menu

SARF MALZEMELERİ /PATİNA ASİDİ-LEHİM SUYU

Kod : LEHİM SUYU

SNHD 013A-100 GR
SNHD 013B-250 GR
SNHD 013C-500 GR
SNHD 013D-1000 GR

Kod : PATİNA ASİDİ

SNHD 014A-100 GR
SNHD 014B-250 GR
SNHD 014C-500 GR
SNHD 014D-1000 GR